Adobe Flash Player Plugin for IE

Adobe Flash Player Plugin for IE 31.0

Miễn phí
Tái tạo nội dung đa phương tiện SWF trong trình duyệt Internet Explorer
Người dùng đánh giá
3.7  (38,723 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
31.0.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Một Internet Explorer plug-in để xem SWF video và hình ảnh động, dòng suối âm thanh trong trình duyệt, cũng như các trò chơi Hiển thị và thực hiện các ứng dụng Internet giàu.
Adobe Flash Player là một duyệt cắm-trong dùng cho xem.swf, .fla tập tin etc. Cái Adobe Flash Player runtime cho anh effortlessly với qua 1.3 tỷ người trên khắp trình duyệt cũ và OS phiên bản không có cài. Tạo cao diễn nữa thực hiện trò chơi và nội dung dùng ActionScript công nhân và chia sẻ ByteArray hỗ trợ. Chia sẻ nhớ, và đó là đòn bẩy máy nguồn bởi offloading nhiệm vụ cho nền công nhân, chạy concurrently.
Thông tin được cập nhật vào: